Eminin web

Opis projekta

SEO blog tekstova | Wordpress korisnička edukacija | FB smjernice | Sastavljanje naslovnog teksta na web stranici

Opis stranice

Stručni blog s temama vezanim uz ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 i OHSAS 18001:2007.